Zadzwoń+48 533 981 981

Napisz do nas

Projekty
www.spargo-szkolenia.pl

Najlepsze kwalifikacje w okolicy!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego , Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Tytuł projektu:  „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!” 
Numer projektu:  RPSL.11.03.00-24-03F2/17-003
Realizator Projektu – SPARGO S.C. G. MATYJA & M.PIŁKA, ul. Bankowa 36, 42-320 Niegowa

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2020.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 100 osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie. Grupę docelową stanowią osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego na terenie powiatu myszkowskiego, zawierciańskiego oraz częstochowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( z włączeniami określonymi regulaminem konkursu). W projekcie zostaną zrealizowane kursy zawodowe, tj. 

Wartość całkowita projektu: 959 414,29 zł
Wartość dofinansowania: 863 472,86 zł


Rekrutacja do projektu „Najlepsze kwalifikacje w okolicy!”

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. "Najlepsze kwalifikacje w okolicy!”.
Rozpoczynamy rekrutację!

Nabór dokumentów rozpocznie się od dnia 14.03.2019r.
Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. W przypadku osiągnięcia 110% grupy w zakresie danego kursu rekrutacja na dany kurs zostanie zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i złożeniem stosownych dokumentów:

Dokumenty do pobrania:


Rozeznanie rynku nr. 1/RR/05/2019

Zapytanie ofertowe nr. 1/04/2019

Zapytanie ofertowe nr. 2/05/2019

Zapytanie ofertowe nr. 3_05_2019

Zapytanie 4_05_2019

Zapytanie 5_07_2019

Zapytanie 6_07_2019